1. Uznesenie predsedníctva RVŠ SR k voľbe užšieho okruhu kandidátov na člena Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo za Radu vysokých škôl SR.
Download

Veľkosť súboru:
185.79 Kb