16. Európsky inovačný a technologický inštitút - prezentácia zo Zasadnutia RVT dňa 27.11.2015, prezentoval ju Ing. Róbert Szabó, riaditeľ Odboru implementácie štátnej politiky MŠVVaŠ SR.
Download

Veľkosť súboru:
94.89 Kb