17. Národná grantová schéma na podporu stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov – ako sa zapojiť? - prezentácia Ing. Róberta Szaba, PhD., riaditeľa Odboru implementácie štátnej politiky, európ.a medzin.iniciatív výsk.a vývoja MŠVVaŠ SR
Download

Veľkosť súboru:
117.35 Kb