1. Závery rozporového konania k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Download

Veľkosť súboru:
261.54 Kb