12. Pripomienky Rady pre vedu, techniku a umenie pri RVŠ SR k Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018
Download

Veľkosť súboru:
196.67 Kb