Predsedníctvo Rady vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda RVŠ SR Univerzita Komenského v Bratislave
Čekanová Anna, PhDr. PhD., podpredsedníčka RVŠ SR Technická univerzita v Košiciach
Sirotová Mariana, doc. Mgr. PhD., podpredsedníčka RVŠ SR Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Andrassy Vladimír, Ing. PhD. Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Boďa Ján, doc. RNDr. CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Dostálová Katarína, MUDr. PhD. MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Dudová Iveta, doc. Ing. PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Galdunová Helena, PaedDr. Bc. PhD. Prešovská univerzita v Prešove,
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. Technická univerzita vo Zvolene
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jarina Roman, doc. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Karpat Andrej, JUDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Korintuš Karol, RNDr. PhD. Vysoká škola DTI
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Kulašíková Zuzana, PhDr. PhD. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Makar Róbert, Mgr. art. ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mezei Juraj, mjr. JUDr., PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Novotný Július, prof. Ing. CSc. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne