Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Mayerová Ingrid, prof. ArtD. Vysoká škola múzických umení Bratislava, Filmová a televízna fakulta
Mazúrová Barbora, Ing. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Možiešik Ľudovít, doc. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Nahálka Pavol, Ing. arch. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Nemeš Jaroslav, doc. Mgr. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Neogrády Pavol, doc. Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Novotný Július, prof. Ing. CSc. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Novotný Štefan, ThDr. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
Olšiak Róbert, doc. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Ondrušová Darina, prof. Ing. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
Palček Peter, prof. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Palko Peter, Ing. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Papanetzová Lucia, Mgr. art., ArtD. Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta
Pavlova Sofia Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Pavlovičová Gabriela, doc. PaedDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pažický Peter, Mgr. art. ArtD. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Pergler František, doc. ArtD. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Plašienková Zlatica, prof. PhDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta