Rada vysokých škôl SR

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Masaryková Eva, Mgr. art. ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Mayerová Ingrid, prof. ArtD. Vysoká škola múzických umení Bratislava, Filmová a televízna fakulta
Mazúrová Barbora, Ing. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Mezei Juraj, mjr. JUDr., PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Možiešik Ľudovít, doc. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Nahálka Pavol, Ing. arch. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Neogrády Pavol, doc. Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Novotný Július, prof. Ing. CSc. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Novotný Štefan, ThDr. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
Olšiak Róbert, doc. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Ondrušová Darina, prof. Ing. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
Palček Peter, prof. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Papanetzová Lucia, Mgr. art., ArtD. Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta
Papán Daniel, Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Panáková Jaroslava, Mgr. MA., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Pavelka Ľuboš, doc. Ing., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Pavlova Sofia Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Pavlovičová Gabriela, doc. PaedDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre