Zaujímavé odkazy

  • Vytlačiť

Popularizácia vedy a techniky na Slovensku - prezentácia Mgr. Andrey Putalovej, riaditeľky Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti